Nesnadný úkol na konci studia

Nesnadný úkol na konci studia

Bře 27, 2019 / By : / Category : Podnikání

Na konci vašeho magisterského studia na vás kromě státních závěrečných zkoušek čeká ještě jeden nelehký úkol. Jelikož nedílnou součástí této zkoušky je i obhajoba diplomové práce, musíte ji nejdříve sepsat. To ovšem vyžaduje mnoho času a správně poskládat vaše myšlenky a nápady do souvislého a smysluplného textu na odborné úrovni. Prokážete tím, že se umíte prezentovat na určité úrovni a budoucí titul si zasloužíte.

student

V diplomové práci musíte zúročit nejen roky studia a hodiny strávené pročítáním odborné literatury, ale také vlastní praxi, kterou jste během studia jistě podstoupili, někteří i podstupují každý den v rámci své profese.  Vše musíte propojit v jednotný a logicky poskládaný celek, což někdy není úplně snadné.

studium

Obsah a úprava odborného textu

Magisterská závěrečná práce se píše obvykle v rozsahu maximálně 80 stran. Dělí se většinou na dvě části, teoretickou a praktickou.

V teoretické části prokazujete především, kolik odborné literatury jste během studia prostudovali a zda umíte pracovat se získanými informacemi. Podstatné není jen poskládat z částí ucelený text, ale především citovat.

V praktické části se poté soustředíte na vlastní stanovené cíle a výzkum, který má odporný základ právě v části teoretické. Zde musíte samozřejmě promítnout i vlastní přínos k tématu, své návrhy, náměty a názory, které výzkumem potvrdíte nebo vyvrátíte.

Pamatujte, že přesná formální úprava a další požadavky vychází ze směrnic stanovených vaší školou, je tedy dobré je mít nastudované a předejít tak zbytečným chybám. Citace se pak řídí danými obecnými normami.

Nezapomínejte také na poděkování vedoucímu, prohlášení, že jste neopisovali a seznam literatury i veškerých příloh. I to je součást vašeho textu.

knihy
Vaše závěrečná práce reprezentuje váš postoj, váš zájem o obor, odborné znalosti i schopnost samostatně a vědecky pracovat a uvažovat. Přípravě tedy věnujte dostatek času, vše se promítne v závěrečném hodnocení, tedy i v samotném výsledku závěrečné zkoušky.